ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4. ΤΡΟΠΟΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9. COOKIES

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

11. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O ιστότοπος www.4pet.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πωλήσεως προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση με την επωνυμία ΑΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑ που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, οδός Πρασίνου Λόφου αρ. 9 , με Α.Φ.Μ. 159763800 και Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας all4thepets@gmail.com, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρετήσεως του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2102829189, (στο εξής χάριν συντομίας «4Pet» ή «Επιχείρηση»). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του 4Pet το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.4pet.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «Eπισκέπτης» ή/και «Xρήστης» ή «Πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους όπως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Γίνεται μνεία ότι παρουσίαση προς πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών επί του ιστοτόπου έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή προτάσεως καταρτίσεως συμβάσεως, η οποία δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση του 4Pet για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (άρθρα 127 επ. ΑΚ). To 4Pet εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητoς των προϊόντων.

Επιστροφή στην κορυφή

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το 4Pet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τον ιστότοπο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο πελάτης, υποβάλλοντας κάθε παραγγελία του, αναγνωρίζει ρητώς ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής του αναγραφομένου χρηματικού ποσού.

Επιστροφή στην κορυφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Λαμβανομένης υπ’ όψιν της φύσεως των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κ.λπ.), το 4Pet θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχομένων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε χρήστη. Παρά ταύτα, με στόχο την ασφάλεια των συναλλαγών και δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί εκ των προτέρων το ανθρώπινο σφάλμα ή οι περιστασιακές αποτυχίες του δικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, το 4Pet, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα, πάντοτε στο πλαίσιο της καλής πίστεως.

Επιστροφή στην κορυφή

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συνολικό κόστος της παραγγελίας προσδιορίζεται από τις καθαρές τιμές, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. καθώς και το κόστος μεταφοράς. Ο χρήστης - πελάτης θα τιμολογηθεί για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του. Η εξόφληση των σχετικών παραστατικών μπορεί να γίνεται είτε με πιστωτική κάρτα είτε με τραπεζική κατάθεση είτε με αντικαταβολή τοις μετρητοίς. Το 4Pet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των αγαθών χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Επιστροφή στην κορυφή

ΤΡΟΠΟΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται μέσω μεταφορικής εταιρίας επιλογής του 4Pet ή ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δηλώνει ο πελάτης. Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται ανάλογα με την ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας και την χιλιομετρική απόσταση.

Επιστροφή στην κορυφή

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί το προϊόν, μπορείτε να καλείτε στο 2102829189 ή να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας αναφέροντας τον σχετικό κωδικό, προκειμένου να ακυρωθεί χωρίς καμμία δική σας επιβάρυνση. Μετά την αποστολή του προϊόντος ισχύουν όσα αναγράφονται παρακάτω υπό τον τίτλο «ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ».

Επιστροφή στην κορυφή

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το 4Pet δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης, επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παραδόσεως των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα του 4Pet ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως σχετικώς με κάθε είδους ζημία (θετική ή αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη) που υπέστησαν χρήστες του ιστοχώρου κατά την περιήγησή τους αναφορικώς με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επίσης, το 4pet δεν υπέχει ευθύνης για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σχετικής με τις ανωτέρω αιτίες.

Επιστροφή στην κορυφή

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την διανοητική ιδιοκτησία της επιχειρήσεως και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή διανοητική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το 4pet έχει λάβει άδεια χρήσεως. Στα δικαιώματα αυτά εντάσσονται και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού, του πηγαίου κώδικα, της βάσης δεδομένων ακόμη και του σχεδιασμού/του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγουμένης εγγράφου συναινέσεως της επιχειρήσεως ή άλλου δικαιούχου των διανοητικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα 4pet ή τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του 4Pet ή τρίτων μερών αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχειρήσεως ή των τρίτων μερών αντιστοίχως, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα σε καμμία περίπτωση δεν συνιστά άδεια ή δικαίωμα χρήσεως αυτών από τρίτους.

Επιστροφή στην κορυφή

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η χορήγηση από τον χρήστη – πελάτη των προσωπικών δεδομένων του στο 4Pet έχει την έννοια της προηγουμένης και ανεπιφύλακτης συγκαταθέσεως του χρήστη - πελάτη για την συλλογή επεξεργασία τους από το 4Pet προς τον σκοπό της προσβάσεως και της περιηγήσεώς του στον ιστότοπο, αλλά και για την εκτέλεση παραγγελιών, την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών και για την εν γένει βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών – πελατών κατά τις συναλλαγές τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι πληροφορίες που συλλέγει το 4Pet μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως επιπρόσθετο σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συνναλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το 4Pet δεν διανέμει σε τρίτα πρόσωπα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του. Κατ’ εξαίρεσιν, το 4Pet δύναται να κοινοποιεί δεδομένα όλως αναγκαία για την διεκπεραίωση των συναλλαγών των πελατών του (π.χ. διεύθυνση, ονοματεπώνυμο κ.ο.κ.) μόνο σε συνεργάτες του στο πλαίσιο συμβάσεως εργασίας ή έργου. Το 4Pet απαιτεί από τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του, καθώς και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ειδικότερα, κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα του 4Pet, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά ενδέχεται να σας ζητηθούν και επιπλέον πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το 4Pet κάνει χρήση των πληροφοριών που του δίνουν οι χρήστες- πελάτες κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει με αυτούς (i) αναφορικώς με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο τους και (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση. Κάθε εκτέλεση παραγγελίας προϋποθέτει την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Ομοίως, η χρέωση πιστωτικής κάρτας απαιτεί δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του 4Pet.

Επιστροφή στην κορυφή

COOKIES

Το 4Pet έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

Επιστροφή στην κορυφή

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω του διαδικτυακού μας τόπου είναι απολύτως ασφαλής και γίνεται μέσω της ασφαλούς ιστοσελίδος της τράπεζας EUROBANK. Το 4Pet δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας των πελατών της.

Επιστροφή στην κορυφή

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Κατά την παροχή των προϊόντων της Επιχειρήσεως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αζημίως και αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας στην επιχείρηση το αγαθό στην αρχική του κατάσταση και χωρίς να έχει ανοιχτεί η συσκευασία, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Για τον λόγο αυτό η Επιχείρηση υποχρεούται να αποστέλλει σε αυτόν μαζί με τα παραγγελθέντα προϊόντα σε έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο υπόδειγμα δηλώσεως υπαναχωρήσεως (4 § 10 και 11 Ν. 2251/1994).

                                                                                 Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης  


− Προς  PET-SHOP
            Πρασίνου Λόφου 9
            Ηράκλειο Αττικής, τ.κ. 14121
            info@4pet.gr
            ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102837360


− Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε ________________________ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε ____________________________________

από τη σύμβασή μου/μας __________________________________________________ πώλησης των ακόλουθων αγαθών

_____________________________παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας _____________________________

− Που παραγγέλθηκε(−αν) στις _____________________________ που παρελήφθη(−σαν) στις _____________________________

− Όνομα καταναλωτή(−ών) _____________________________

− Διεύθυνση καταναλωτή(−ών) _____________________________

− Υπογραφή καταναλωτή(−ών) _____________________________

− Ημερομηνία _____________________________

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών αρχίζει:
(i) από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή
(ii) από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά,
(iii) από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια,
(iv) από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματός του να υπαναχωρήσει από τον Πελάτη, σύμφωνα με τα παραπάνω, το 4Pet επιστρέφει τα ποσά που του κατέβαλε ο πελάτης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μεταφοράς, με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή μέχρι την επιστροφή των αγαθών. Κατ’ εξαίρεσιν, το δικαίωμα υπαναχωρήσεως δεν ισχύει κατά την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει.

Υπαναχώρηση σε μορφη pdf

Επιστροφή στην κορυφή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του 4Pet το προϊόν που λάβατε ήταν ελαττωματικό ή απουσίαζαν συγκεκριμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά όπως αυτά είχαν συμφωνηθεί («έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων») ή το προϊόν διαφορετικό από αυτό το οποίο παραγγείλατε (δηλ. ο κωδικός του πραληφθέντος εμπορεύματος ήταν άλλος από τον κωδικό της παραγγελίας), δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας είτε πλήρη επιστροφή του αντιτίμου είτε, εναλλακτικώς, αντικατάσταση του εμπορεύματος με άλλο όμοιο ή παραπλήσιο, εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμο, άλλως της εφάμιλλης ποιότητος και αξίας. Σε κάθε περίπτωση, το 4Pet βαρύνεται με όλα τα έξοδα επιστροφής υπό την προϋπόθεση ότι μας ενημερώσετε εντός 15 ημερών για το ελάττωμα ή το λάθος, διαφορετικά ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με μέρος ή και ολόκληρο το κόστος της επιστροφής. Τα χρήματα θα σας επιστραφούν εντός 21 ημερών από την παραλαβή των επιστραφέντων εμπορευμάτων από το κατάστημα. Υπενθυμίζεται ότι το 4Pet έχει ευθύνη ως πωλητής έναντι των πελατών του για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων που διαθέτει, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Επιστροφή στην κορυφή

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Η ακύρωση όρου από Δικαστήριο ή άλλη αρχή δεν συνεπάγεται επ΄ουδενί την ακυρότητα των υπολοίπων όρων. Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο. Για όλες τις διαφορές που ανακύψουν κατά την σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων πωλήσεως, ακομη δε και κατά την διαδικασία των διαπραγματεύσεων, αλλά και σχετικά με την παράβαση όρων του παρόντος αρμόδια καθίστανται κατ’ αποκλειστική δωσιδικία τα δικαστήρια των Αθηνών.

Επιστροφή στην κορυφή

close Shopping Cart
close Shopping Cart

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password